Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDICAMENTEI'SE /;/'-• IIANDEUNH.

SERUM ANTI DYSENTElllCUM.

geleidelijk geschieden; men ziet helaas bij amoebendysenterie vaak, dat de patiënt weer instort, wanneer men snel de voeding wijzigt. Verder zullen wij hier over deze dieetregeling niet uitweiden; men kan daarover het noodige vinden in het hoofdstuk spruw. Men geeit den patiënt geen alcoholica en geen ijs, dit laatste omdat het de peristaltiek

verhoogt.

De medicamenteuse behandeling van eiken dysentenelijder begint met de toediening van een laxans. Wij geven daaivoor in den regel oleum ricini in de gewone gift van 30 gram. Men kan even goed calomel geven in dosis van een half tot 1 gram. Vele lichte gevallen gaan onder deze behandeling van rust, dieet en laxans reeds belangrijk vooruit, ja genezen soms zelfs zonder verdere medicatie. Dit

laatste is echter uitzondering.

Men kan dysenterie op tal van verschillende wijzen behandelen, en men zal nu wel van mij verlangen, dat ik aangeef, wat speciaal goed is voor bacillaire dysenterie en wat meer strikt is aangewezen voor amoebendysenterie, maar ik moet bekennen, dat ik dit niet weet; alleen maakt hierop natuurlijk een uitzondering de serumbehandeling, die uitsluitend op haar plaats is bij de bacillaire dysenterie. Men kan serum antidysentericum in den handel krijgen; de onderhuidsche toediening daarvan is strikt aangewezen in alle gevallen van bacillaire dysenterie. Men spuit daartoe een of meer doses van 10 ccM. onderhuids in, en ziet daarvan, wanneer het serum was bereid met dezelfde variëteit van de bacterie, die den patiënt ziek heeft gemaakt, in zeer vele gevallen prachtige resultaten. Tot dusverre is echter van die serumbehandeling in lndië nog niet veel gekomen, maar nu het schijnt, dat dit lijden meer het hoofd opsteekt, acht ik het van groot gewicht er op te wijzen, dat men verstandig doet er voor te zorgen, dat op plaatsen, waar men practiseert, dysenterieserum te krijgen is, want wanneer men in dit opzicht niet tijdig maatregelen neemt,

Sluiten