Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U'KCACUAN11A.

komt men te laat, als men het noodig heeft. Het dysenterieserum is, voor zoover ik weet, nog niet als serum sec in den handel, maar alleen in oplossing. Het wordt afgeleverd in fleschjes. van 10 ccM., dus in enkele doses, en moet helder zijn. Wel mag er een licht bezinksel op den bodem liggen, maar als de heele vloeistof troebel is, moet het worden afgekeurd.

Wij zullen in het volgende dus ook alweer niet differentieeren tusschen de verschillende vormen van dysenterie, maar de therapie verder als voor beide geldende behandelen.

In Engelsch-Indië heeft een grooten naam de behandeling van acute dysenterie met ipecacuanha. Er zijn daarvoor verschillende kuren in gebruik, waarbij zelfs tot 4 gram van dit middel pro dosi wordt gegeven. Wij zullen van al die methoden maar een paar noemen, en wel vooreerst de kuur van Manson. Manson geeft aan den patiënt des morgens op de nuchtere maag eerst 10 of 20 druppels laudanum in een lepel water en een mosterdpleister op de maagstreek, een en ander met de bedoeling om de braakneiging na toediening der ipecacuanha te voorkomen. Vervolgens geeft hij 20 minuten later 1,8 gram pulvis corticis radicis ipecacuanhae. De patiënt mag dan de eerste paar uren hoegenaamd niets doen. Hij moet doodstil op zijn rug liggen, mag niet spreken, zelfs geen speeksel doorslikken, omdat hij daardoor licht gaat braken. Na een uur of zes mag hij weer voor het eerst eenig voedsel gebruiken. Den volgenden dag geeft men 300 milligram minder, den daarop volgenden dag weer 302 minder en zoo tot men is gedaald op 0,3 gram per dag, welke dosis nog gedurende een week wordt gegeven. Het spreekt van zelf, dat wanneer men aan de kleinere giften toe is, de maatregelen om het braken te voorkomen niet meer zoo noodig zijn.

Een andere wijze van ipecacuanhatoediening is de zoogenaamde Braziliaansche. Hierbij laat men 4 gram ipeca-

Sluiten