Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(WAT SKI!1.1 U'.IA'.

OL. TEREli.

UElMUlNdSCIA'SMA.

JODOFORMCLYSMA.

op 8 deelen madera, dosis 3 maal daags 15 tot 20 droppels, maar deze praeparaten zijn vrij overbodig. Van de bestanddeelen van deze Makasaarsclie pitjes is weinig bekend.

Wij moeten nu nog even noemen de obat seriawan, waarover wij reeds liet een en ander hebben gezegd bij de bespreking der Indische spruw, en die ook bij dysenterie, met name bij meer chronische vormen op haar plaats is. De wijze van toediening is dezelfde als bij psilosis; zij moet geruimen tijd worden doorgebruikt.

Van Engelsche zijde wordt in zware gangraeneuse gevallen oleum terebinthinae aangeraden. Men geeft hiervan dagelijks of om den anderen dag alle 2 tot 4 uren 20 tot 30 droppels en legt een lap met hetzelfde medicament op den buik. Ook wordt dit middel door hen aangewend bij chronische gevallen, vooral waar neiging tot meteorisme bestaat, en dit in doses van 24 droppels alle 3 tot 4 uur in combinatie met kleine giften opium.

Behalve de thans besproken medicatie per os speelt in de behandeling der dysenterie ook een groote rol de medicatie per clysma. Als algemeene regel kan bij toepassing van medicamenteuse lavementen worden gezegd, dat het goed is, daaraan een reinigingsclysma te doen voorafgaan. Het best gebruikt men daarvoor een liter lauw water, waarin een paar theelepels soda zijn opgelost; daardoor wordt de reactie van het clysma alcalisch en wordt de slijm van den darmwand afgespoeld, zoodat het daarop volgende medicamenteuse clysma beter kan inwerken.

Hier in Indië worden van alle medicamenteuse lavementen verreweg het meest gebruikt de jodoformclysmata. De oorspronkelijke en althans door mij bijna altijd aangewende vorm is 4 gram jodoformylum pulverisatum op 750 gram solutio gummosa. Deze hoeveelheid dient voor 3 lavementen, die 's morgens, 's middags en 's avonds worden gegeven. Aangezien in de nieuwe pharmacopee de maximaaldosis van jodoform per clysma voor één dag op één gram is gesteld,

Sluiten