Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE EN DERTIGSTE VOORDRACHT.

Cholera.

Hoewel cholera volstrekt geen uitsluitend tropische ziekte is, bespreken wij haar toch, omdat zij hier van veel meer actueel belang is dan in Europa, aangezien zij zich in deze gewesten veel vaker vertoont. Gelukkig zijn wij er de laatste jaren vrij van gebleven, maar dit mag ons er niet toe verleiden om er minder aandacht aan te schenken, want de ervaring leert, dat zij toch terugkeert. Wij zullen in onze bespreking over cholera geheel zwijgen over de parasitologie en de epidemiologie, daar deze door Dr. de Haan worden behandeld, en ons dus strikt beperken tot de kliniek, die wij aan de hand van Liebermeister zullen nagaan

De incubatietijd van cholera bedraagt soms minder dan ISCUBATIE 24 uur, gemiddeld 2 tot 3 dagen.

Men onderscheidt bij een completen cholera-aanval vier stadia. stadiën, nl. ten eerste het stadium van prodromale diarrhee, ten tweede den eigenlijken cholera-aanval, ten derde het stadium asphycticum of cholera algida en ten vierde het stadium van reactie. Lang niet iedere choleralijder vertoont echter die vier perioden. Het is integendeel uitzondering, dat alle vier bij één patiënt worden waargenomen. Zij vormen dus te zamen de cholera in haar meest completen vorm. Soms blijft het bij prodromale diarrhee; soms treedt de cholera-aanval op zonder dat de diarrhee daaraan is voorafgegaan; soms gaat de cholera-aanval niet over in het stadium asphycticum; soms ontbreekt het stadium van reactie. Er komen dus allerlei verschillende variaties en

Sluiten