Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd een zekere apathie, waardoor in het algemeen het subjectieve lijden minder sterk is, dan men bij deze zware stoornissen zou verwachten. De periphere temperatuur is subnormaal; legt men dus den thermometer in den oksel, dan krijgt men temperaturen, die duidelijk te laag zijn. Bij rectale meting daarentegen krijgt men bij den gewonen cholera-aanval meestal normale of licht verhoogde temperatuur. Wij zullen straks zien, dat bij asphyctische cholera de periphere temperatuur even laag blijft, maar de lichaamstemperatuur kan stijgen.

De lichtere gevallen van cholera gaan na betrekkelijk korten tijd ('/2 tot 2 dagen) in genezing over, hetzij direct, STADIUM hetzij na het doorloopen van een reactiestadium. In zwaarASi'HYCTf- (jgjg gevallen evenwel ontwikkelt zich het stadium asphycticuin; dit is gekenmerkt door absoluut onvoldoende circulatie. De hartswerking wordt zeer zwak en onregelmatig; de eerste toon is zwak, de tweede vaak afwezig. De radiaalpols wordt hoe langer hoe kleiner en verdwijnt ten slotte geheel, zoodat er geen pols meer te voelen is. De aderen zijn daarentegen sterk gevuld; bij aansnijding loopen zij leeg en ontlast zich een donker gekleurd, dik vloeibaar bloed, dat bij staan aan de lucht niet helder rood wordt. De bloeding houdt van zelf op, ook dan wanneer men een laatband heeft aangelegd. Het kan zelfs gebeuren, dat een aangesneden arterie niet spuit. De huid is koud, vooral aan de extremiteiten en aan het gezicht (ooren en punt van den neus); in de zwaarste gevallen kan zelfs de tong koud aanvoelen, wat prognostisch voor een zeer slecht teeken geldt. De ademhaling is bemoeilijkt, de huid sterk cyanotisch.

De ontlasting vermindert in dit stadium of houdt geheel op om de eenvoudige reden, dat er geen vocht meer te transsudeeren is; vesicantia geven dan ook geen blaren meer op de huid, evenmin als brandwonden. Er bestaat volledige aphonie; de slijmvliezen drogen in, zoodat de cornea troebel kan worden; de urine-afscheiding is geheel

Sluiten