Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEMPERA- Thans nog iets over de temperatuur. De periphere tem-

TUUR

peratuur is in den aanval altijd subnormaal. In de gesloten hand stijgt de temperatuur veelal niet boven 30°; de ooren en de punt van den neus voelen koud aan. De inwendige temperatuur daarentegen is vaak normaal, vaak verhoogd. Wij hebben reeds gezien, dat dit verschil in rectaalen okseltemperatuur een maat is voor het te kort in den bloedsomloop, dat echter deze maat in den steek laat, waar collaps optreedt, zoodat dan ook de binnentemperatuur laag is niettegenstaande er geen verbetering in het ziekteproces komt. Bij genezing worden de verhoudingen voor beide temperaturen langzamerhand weer normaal; daarop volgt echter in vele gevallen een stadium van koorts (reactiekoorts), soms gepaard met typhoide verschijnselen. Een matig verschil tusschen binnen- en buitentemperatuur maakt de prognose niet slechter. Wordt dit verschil echter zeer groot, bijv. 3 graden of meer, dan heeft men te doen met een zeer ernstig geval. Een matige reactiekoorts is evenmin een slecht prognostisch teeken, daarentegen is een lage binnentemperatuur in het stadium algidum een zeer ongunstig verschijnsel, omdat het collaps bewijst.

URINE. Met de sterke transsudatie neemt de urine-secretie af.

In den aanvang is dan de urine geconcentreerd, maar vertoont verder niet veel bijzonders. In zware gevallen komt het echter tot anurie. Sterft de patiënt dan niet, dan komt na korter of langer tijd de urine-secretie weer in gang. Eerst komt er dan in den regel zeer weinig donkere, troebele urine, soms maar enkele kubieke centimeters, van een matig hoog soortelijk gewicht, sterk zure reactie, gewoonlijk eiwithoudend en zeer veel indican bevattende, daarentegen zeer weinig keukenzout. Deze urine geeft dikwijls een positieve ijzerchloridereactie. Bij mikroskopisch onderzoek vindt men in het sediment cylinders, meest hyaline, vaak zeer lange (cylindroiden) en soms ook korrelige; verder nierepitheel, leucocyten en soms ook roode bloedcellen. In

Sluiten