Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cholera is geweest; dan is liet natuurlijk van zeer groote beteekenis, den aard der ziekte zoo zeker mogelijk vast te stellen.

Een volledig bacteriologisch onderzoek, waarbij de cholerabacil rein wordt gekweekt en gedetermineerd, valt geheel buiten het bereik van den medicus practicus. Dat is zuiver laboratoriumwerk en moet worden overgelaten aan den bacterioloog van professie. Toch zijn er ook op dit gebied wel een paar methoden van onderzoek, die ook in de gewone praktijk zijn uit te voeren en ons voor het stellen der diagnose op den goeden weg kunnen helpen, hoewel zij ons geen absolute zekerheid geven. Ik bedoel het onderzoek van een gewoon strijkpraeparaat en de cholera-roodreactie.

Een strijkpraeparaat van cholerafaeces maakt men, door oxDEJIZOEK

met een platina oogje, of als men dit niet heeft, met een

K PARAAT FAE-

„lidi", een vlokje uit de ontlasting op te visschen en dit rEs

te laten drogen op een objectglas. Is het gedroogd, dan wordt het gefixeerd, door het driemaal door de vlam te halen, en daarna gedurende enkele minuten gekleurd met verdunde carbolfuchsine (één deel carbolfuchsine op 5 tot 10 deelen water). De kleurstof wordt dan afgespoeld, het praeparaat tusschen filtreerpapier gedroogd en met immersie bekeken. Men ziet daarin dan, wanneer men met cholera te doen heeft, de zeer karakteristieke kommabacillen. Nu vindt men in deze gewesten ook buiten choleratijd niet zeldzaam dergelijke mikroben in normale faeces. Dat zijn natuurlijk geen choleravibrionen, maar andere mikro-organismen, die echter door mikroskopisch onderzoek alleen niet van cholerabacillen zijn te onderscheiden, zoodat men, als men een groote meerderheid van andere bacteriën en in de minderheid kommabacillen vindt, aan zulk een strijkpraeparaat niet veel heeft. Vindt men echter in het geheel geen kommabacillen of vindt men ze in verre overwegende meerderheid, dan is de beteekenis van een onderzoek van zulk een praeparaat voor de diagnose zeer groot. In het eerste geval is de diagnose cholera zeer onwaarschijnlijk, in het laatste zeer waarschijnlijk.

Sluiten