Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdelijk een verbetering, die echter lang niet zoo sterk is, en van een derde inspuiting merkt men meestal in liet geheel geen effect. Hieruit volgt wel, dat men zich niet veel van deze injecties mag voorstellen; toch kunnen zij naar mijne meening op een bepaald oogenblik hun nut hebben, nl. dan, wanneer de transsudatie in den darm spontaan is opgehouden en dus het proces tot genezing neigt. Dan toch kan men misschien soms door een dergelijke inspuiting den patiënt over het doode punt heen helpen en genezing krijgen, waar hij anders zou zijn gestorven. Ik vind dus deze subcutane en vooral intraveneuse inspuitingen wel rationeel tegen het laatst van den cholera-aanval, maar geloof toch niet, dat men er zeer dikwijls baat bij zal vinden.

MA.ssAOK Ik heb echter beslist den indruk gekregen, dat men goed doet, met geregeld algemeene massage toe te passen. Ik heb nl. een paar keer gezien, dat waar het personeel ijverig en krachtig masseerde bij menschen met veel kuitkrampen, en waar ik toen aanraadde om ook andere lichaamsdeelen flink te wrijven, daardoor de circulatie min of meer onderhouden werd, zoodat ik wel geloof, dat men met deze massage niet alleen de pijnlijke krampen bestrijdt, maar ook curatief werkt.

WARME Het is gebruik om choleralijders onder dekens te leggen

IN WIKKE- met warme kruiken, maar het is voor mij de vraag, of dit altijd rationeel is, met name dan wanneer de binnentemperatuur hoog is. De patiënten zelf vinden die inpakking zeer onaangenaam, omdat zij „so wie so" al klagen over een gevoel van ondragelijke hitte, en wanneer de lichaamstemperatuur hoog is, zie ik eigenlijk het groote voordeel van het warm houden van de huid niet in, omdat men daardoor de warmteafgifte nog bemoeilijkt. Wel zijn dergelijke middelen tot behoud van de warmte aangewezen, waar de binnentemperatuur laag is.

EXCITANTl.l Het spreekt van zelf, dat men excitantia geeft, aether-en kamferinjecties en dergelijke.

Sluiten