Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIEREN DERTIGSTE VOORDRACHT.

Leverziekten. Inleiding. Actieve leverhyperaemie.

Alle leverziekten, die in de koele klimaten worden aangetroffen, komen ook hier voor. Wij krijgen hier dus even goed levercirrhose en levercarcinoom onder behandeling als in Europa, maar wij vinden, behalve de daar voorkomende morbi hepatis, in de tropen nog enkele aandoeningen van dit orgaan, die in koude klimaten zelden of nooit worden aangetroffen. De meest frequente van deze tropische leveraandoeningen zijn:

lo de actieve leverhyperaemie, 2» het tropische leverabsces, 3" een chronische tropische leververgrooting en. 40 chronische leververgrooting na malaria. ïwrii <><;!■: Er is heel wat over te doen geweest, waarom deze aan.\ hsh doeningen, met name de drie eerste, hier in de tropen zoo

veel worden aangetroffen en waarom zij in de gematigde luchtstreek ontbreken; men heeft daarvan een verklaring gegeven, die nog algemeen in de literatuur circuleert, maar die naar mijn meening volstrekt niet bewezen is, ja bepaald onwaarschijnlijk. Men vindt hieromtrent in de allereerste plaats aangegeven, dat de Europeaan, die naar de tropen vertrekt, daar in zeer andere levensomstandigheden komt, wat niemand zal ontkennen. Gebrek aan beweging, overvoeding, de ongewone, prikkelende voeding en last not least alcoholgebruik of misbruik zouden dan in verband met de hooge temperatuur eerst een verhoogde werkzaamheid van de lever geven, als gevolg van plethora abdominalis. Deze verhoogde werkzaamheid zou zich klinisch uiten in copieuse galafscheiding en soms ook bilieuse diarrhee geven, vooral des morgens. Gaat de toestand

Sluiten