Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zien wij nu voorloopig van dergelijke buitengewone gevallen, die werkelijk zeldzaamheden zijn, af en bepalen wij ons eerst bij datgene, wat wij het meest zien. Laat ik dus beginnen met U een schets te geven van den meest gewonen vorm van leverabsces, om daarna over te gaan tot de nadere bespreking der verschillende verschijnselen, waarbij wij dan ook op afwijkingen in het verloop zullen wijzen.

<;Kwoos Al of niet na dysenterie en in het eerste geval, nadat de l ElilJ><)!'. patiënt veelal weer weken of maanden lang gezond is geweest, wordt hij na de eene of andere lichaamsinspanning, kouvatten of een exces onwel, krijgt hoofdpijn, een beslagen tong, gebrek aan eetlust, onregelmatige ontlasting en slechten, onrustigen slaap. Hij wordt spoedig vermoeid en heeft een prikkelbaar, gedeprimeerd humeur. Tegelijkertijd hindert den patiënt een gevoel van . zwaarte en volheid in het rechter hypochondrium en wordt hij koortsig, vooral tegen den avond, welke koorts soms met huiveringen begint. Van tijd tot tijd krijgt hij dan stekende pijn in de leverstreek; misschien ook een drogen hoest en pijn bij diepe inademing en een knagende pijn in den rechter schouder. Een dergelijke patiënt loopt iets naar rechts gebogen en ligt bij voorkeur op den rug dan wel in rechter diagonaalligging. De koorts komt 's avonds vaak tot 39°; 's morgens is de temperatuur weinig of niet verhoogd. De patiënt zweet veel en op ongeregelde tijden; hij vermagert licht, heeft een tong met geelachtig belag en verder een eigenaardigen wasaclitigen glans der sclerae. Het uiterlijk van lever-absceslijders is inderdaad vaak zoo typisch, dat iemand, die daar kijk op heeft, in vele gevallen de diagnose stelt zonder verder onderzoek, en zonder dat hij zich vaak vergist. Ik herinner mij daarvan een verhaal van een jong collega, die op Padang was geplaatst en daar de zaal met Europeesche inwendige patiënten kreeg. Toen hij ongeveer een maand dienst had gedaan, kreeg hij een paar dagen verlof om eens het natuurschoon van de kloof van Aneh te gaan

Sluiten