Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kele dagen tot vele maanden; het laatste is meer algemeen dan het eerste. Wanneer doorbraak in de long volgt, is de tijd van duur van een leverabsces onbegrensd. Deze abscessen genezen dikwijls betrekkelijk spoedig, maar ik ken een collega, die al meer dan twintig jaar een longleverfistel heeft en zich daar wel bij bevindt, jfl.dol'. Afgezien van operatie eindigt leverabsces in de meeste

gevallen doodelijk. De dood kan het gevolg zijn van de hevigheid van het acute proces, verder van uitputting, van hektische koorts, van dysenterie, van intercurreerende ziekten, met name pneumonie, longabsces, empyeem en peritonitis. Genezing kan bij kleine abscessen tot stand kodoor enkysteering ot resorptie, bij kleine zoowel als bij groote door ruptuur. De meest algemeen voorkomende doorbraak is die in de long. Verder kan een leverabsces doorbreken in de pleuraholte, in de buikholte, in colon, duodenum of maag; in de galwegen, het pericardium, de nieren, de vena cava en eindelijk door de huid naar buiten. Van al deze verschillende plaatsen zijn sommige zoo zeldzaam, dat wij er niet nader over zullen spreken, maar andere komen dikwijls voor, zoodat wij er nog iets van moeten zegDOoitnilAAK gen. Men zou wellicht meenen, dat de doorbraak door dooi: de de huid de gunstigste prognose moet geven, maar dit HUI». is niet het geval, omdat deze doorbraak niet in een rechte

lijn geschiedt, maar omdat de pus in den regel een zeer langen weg onder de huid aflegt, alvorens het tot doorbraak komt. De perforatie door de huid geschiedt dan veelal ook niet in de leverstreek, maar een heel eind er van daan, zoodat men lange fistelgangen krijgt, die van de lever naar buiten voeren, en die in den regel geheel onvoldoende zijn, om voor een behoorlijken afvoer te zorgen. Van daar dan ook, dat men er bij perforatie door de huid meestal toch nog toe moet overgaan om het absces operatief bloot te leggen. DOOHBIUAK Doorbraak in de long kan in exceptioneele gevallen zoo Dooit \>E plotseling plaats grijpen, dat er in eens een groote massa L0N(i pus wordt ontlast, zoodat de patiënt er in kan stikken, evenals

Sluiten