Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het heele leverabsces was. Ik herinner mij een geval geseceerd te hebben, waarin een leverabsces bestond, dat niet grooter was dan een pruim, maar dat na doorbraak in de long aanleiding had gegeven tot het optreden van een longabsces van meer dan twee vuisten groot. Behalve dat dit longabsces gevaren oplevert door het chronische etteringsproces, is daarvan een zeer onaangename eigenschap de neiging tot het optreden van hardnekkige en soms profuse bloedingen. Ik heb twee patiënten met secundair longabsces na leverabsces verloren aan haemoptoe.

Doorbraak Doorbraak in de pleuraholte geeft aanleiding tot het

1.x i'LEURA- optreden van empyeem; doorbraak in de maag geeft etter-

HOLTE. , .

braken.

DOORBRAAK Ten slotte nog een woord over de doorbraak in het colon,

ijs colon. die, naar ik geloof, veel vaker voorkomt, dan zij wordt gediagnostiseerd. Ik zal U daarvan een voorbeeld aanhalen, waaruit blijkt, hoe gemakkelijk zulk een perforatie over het hoofd wordt gezien. Een fuselier kwam in het hospitaal met typische verschijnselen van leverabsces, waaronder vrij hooge koorts, zoodat wij besloten, den volgenden dag proefpunctie te doen. Toen wij echter dien dag de visite maakten, vonden wij bij de inspectie van de faeces, dat deze in tegenstelling met vorige producten plotseling sterk etterhoudend waren geworden. Die plotselinge etterbijmenging bij tot dusverre normale faeces wees natuurlijk op doorbraak in den dikken darm. Wij besloten daarop de proefpunctie en eventueele operatie nog uit te stellen om te zien, of de perforatie zonder operatief ingrijpen tot genezing zou leiden, en inderdaad leerde het verder verloop dat deze patiënt na de perforatie nooit meer koorts heeft gehad en dat hij betrekkelijk zeer snel totaal genas. Het merkwaardige is nu verder, dat na dien eenen dag makroskopisch nooit meer etter in de faeces is aangetoond kunnen worden. Wij hebben hier dus met een geval te doen gehad, dat wanneer toevallig op dien e§nen dag geen inspectie der faeces was

Sluiten