Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grootte en het aantal van leverabscessen zijn zeer verschillend. In de meeste gevallen vindt men slechts één absces. Statistisch wordt opgegeven, dat men drie enkelvoudige tegen twee multipele vindt. Wanneer wij evenwel zien, hoe dikwijls een patiënt met leverabsces door een enkele operatie geneest, dan krijgen wij beslist den indruk, dat enkelvoudige abscessen nog algemeener zijn, dan wel, dat op den duur multipele abscessen door samenvloeiing in enkelvoudige overgaan. De enkelvoudige abscessen kunnen zeer groot worden. Ik heb een paar gevallen gezien, waarin eigenlijk de heele lever niet veel meer was, dan een met etter gevulde zak. Multipele abscessen zijn meestal kleiner.

70 Procent van alle leverabscessen zitten alleen in de rechter kwab, 13 procent alleen in de linker. De verklaring hiervoor kan eenvoudig worden gezocht in het verschil in grootte tusschen deze twee kwabben; het is niet noodig daarvoor andere factoren in rekening te brengen. Ik wil hier echter even mededeelen, dat van Fransche zijde nog een zeer eigenaardige conjectuur is gegeven, die het overheerschen der abscessen in de rechter kwab verklaart. Wanneer men nl. bij honden in de toevoerende aderen van den rechter wortel der vena porta een of andere fijn verdeelde kleurstof spuit, bijv. Oost-Indische inkt, dan vindt men deze kleurstof niet gelijkmatig in de geheele lever terug, maar zij hoopt zich alleen op in de rechter leverkwab. Spuit men dezelfde kleurstof in een tak, die bloed voert naar den linker wortel van de vena porta, dan vindt men de kleurstof alleen in de linker kwab. Hieruit volgt, dat in de vena porta zelf het bloed uit de beide wortels zich niet met elkaar vermengt, maar dat het bloed van den rechter wortel gaat naar de rechter, dat van den linker wortel naar de linker kwab. Nu komen, zooals wij gezien hebben, dysenterische veranderingen in den dikken darm verreweg het meest voor in het colon ascendens, waarvan het bloed door

Sluiten