Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den rechter wortel van de vena porta naar de lever wordt gevoerd, zoodat men mag verwachten, dat dit bloed ook terecht komt in de rechter leverkvvab. Dit nu zou de oorzaak zijn, dat men veel meer abscessen in de rechter dan in de linker kwab vindt. Ik hecht aan deze verklaring niet veel waarde, omdat wij haar niet noodig hebben en zij niet bewijzend is, maar ik vermeld haar alleen om de eigenaardige physiologische waarneming, dat in een enkel vat, zooals de vena porta, het bloed zich niet altijd gelijkmatig uit de

toevoerende vaten vermengt.

Men vindt opvallend veel abscessen in den koepel van de lever. Ook hiervoor zijn verschillende verklaringen aangegeven; zoo wordt gezegd, dat de amoebe niet alleen door de vena porta naar de lever kan worden gevoerd, maar dat het ook voorkomt, dat zij den darm perforeert en zich door de vrije buikholte naar den hepar begeeft. Zij zou dan aan de convexe oppervlakte in de lever dringen en daar abscessen veroorzaken. Een andere conjectuur berust op den anatomischen bouw van de vena porta. De beide groote takken van deze ader loopen vrij wel in een rechte lijn naar de convexiteit van de lever en geven takken af, die er loodrecht op staan. Worden dus amoeben met den bloedstroom meegevoerd, dan is er de meeste kans, dat zij door den hoofdstam rechtstreeks naar de oppervlakte der lever worden gevoerd. Zij komen minder gemakkelijk in de zijtakken, omdat die er loodrecht op staan. Dientengevolge zouden dus amoeben het meest aan de convexe oppervlakte voorkomen. Deze theoretische beschouwingen zijn voor ons van weinig gewichtj hoofdzaak is, dat abscessen in de livtr dikwijls dicht bij de convexe oppervlakte zitten.

1)1\<;N(,sE Thans kunnen wiï overgaan tot de bespreking van de diagnose, waar wij ons ook weer in hoofdzaak houden aan de meesterlijke beschrijving van Manson. Zeer terecht zegt deze, dat van alle ernstige tropische ziekten er geen enkele zoo dikwijls over het hoofd wordt gezien als leverabsces.

Sluiten