Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baart. Toch zal het betrekkelijk zelden voorkomen, dat men eerst door de operatie licht krijgt, omdat de klachten anders zijn en omdat de plaats van de zwelling als van zelf duidt op de galblaas. sL'BPHREX. Het is mij zelf overkomen, dat ik, meenende een leverabsces. absces te opereeren, een subphrenisch abces heb geopend;

dit is niet altijd gemakkelijk te herkennen, maar het is voor de praktijk van ondergeschikte beteekenis; de therapie blijft in beide gevallen dezelfde. Men vindt in de handboeken wel opgegeven, dat bij dergelijke subphrenische abscessen het diaphragma zeer hoog staat, maar dat kan men bij leverabsces ook vinden, zoodat men in de meeste gevallen in deze wel niet met absolute zekerheid tot een diagnose zal komen. Waar de proefpunctie echter etter geeft, is de l'Ali i.XE- incisie in ieder geval geïndiceerd. Ook heb ik eens de fout 1'lllHTls. gemaakt, dat ik een paranephritisch absces voor leverabsces heb gehouden, een fout, die excusabel is, maar, naar ik meen, niet behoeft voor te komen, omdat men bij nauwkeurig onderzoek in de plaats der zwelling en de bijkomende verschijnselen allicht wel aanwijzing zal vinden voor de keuze tusschen deze twee; van practische consequentie is zij ook alweer niet, want in beide gevallen moet toch worden geopereerd.

absces ij. Verwisseling met absces van borst- of buikwand kan alleen 'inv'/f* c'an voorkomen, wanneer het leverabsces oppervlakkig ligt en met den lichaamswand vergroeid is, ten minste ik heb nooit gevallen gezien, waarbij deze vergissing mogelijk zou zijn, zonder dat het absces zoo gelegen was. In verreweg de meeste gevallen is er geen sprake van, dat men in deze zal dwalen, daar de zeer oppervlakkige borst- en buikwandabscessen bij palpatie een heel anderen indruk maken dan de dieper gelegen abscessen. Is er vergroeiing, dan is de practische fout ook al weer niet zeer groot.

1'l.El'luns. Het komt ook voor, dat men voor de vraag staat, heeft men te doen met een pleuritis exsudativa dan wel met lever-

Sluiten