Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het heeft mij evenwel tegen ankylostomum volkomen in den steek gelaten.

Van de drie besproken kuren is zonder twijfel die met oleum eucalypti voor de patiënten de minst onaangename, daar zij in den regel hiervan weinig last hebben en door de chloroform eigenlijk gedurende het geheele proces slaperig en suf zijn.

iiesi'l.tatex Wat de resultaten betreft, deze zijn lang niet altijd bedeii heii i.v- vredigend. Wel gelukt het in de meeste gevallen door zoo'n enkele kuur een aantal wormen af te drijven, maar wanneer men dan na 2 tot 6 weken weer de faeces onderzoekt, vindt men in de meerderheid der gevallen nog een niet onbelangrijk aantal eieren. Mijn ervaring is, dat men nog het beste resultaat bereikt met de tien dagen lang voortgezette thymolkuur of met de eenige malen herhaalde eucalyptuskuur.

Het is niet bepaald noodig, dat de patiënt alle wormen kwijt raakt, want men ziet bijna altijd, dat de algemeene toestand na een dergelijke energische afdrijvingskuur, die zoo noodig herhaald is, belangrijk vooruitgaat en dat de anaemie verdwijnt, ook dan wanneer nog enkele wormen aanwezig blijken te zijn. Alleen in de allerergste gevallen van kolossale anaemie en hydraemie laat deze verbetering vaak lang op zich wachten, ja, ik heb wel gevallen gezien, waarbij de bloedvorming zoodanig gestoord was, dat de patiënt achteruit bleef gaan en ten slotte stierf, niettegenstaande geen wormen meer in den darm aanwezig waren.

OMHEI)ex Ik wil onze bespreking der ankylostomiasis niet eindigen, IX l>E DEssa. zonder U nog in het kort mede te deelen, dat er tusschen de medici hier te lande in sommige opzichten verschil van meening bestaat over den strijd tegen de ankylostoma. Toen gebleken was, hoe algemeen deze worm hier voorkwam, meende men er op aan te moeten dringen, dat er een groote campagne zou worden georganiseerd met de bedoeling, alle ankylostoma te verdelgen. Theoretisch was dit volkomen juist, ledereen, die deze wormen herbergt,

Sluiten