Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ciiYl.rnii:. Filariachylurie komt meestal aanvalsgewijze voor, welke aanvallen weken tot maanden kunnen duren, doch van elkaar gescheiden zijn door perioden, waarin de urine niets bijzonders vertoont. Het kan gebeuren dat in den aanval de urine constant het eene gedeelte van den dag chylhoudend is en gedurende andere uren geheel helder. Een nieuwe aanval kan worden ingeleid door pijn in rug, lendenen of liezen enz. of ook wel door koorts. In den aanval is de urine zeer karakteristiek; soms praedomineert de haematurie, soms de chylurie. In het eerste geval is de urine lichtrood en ondoorschijnend met een sediment van bloedcoagula. In het andere geval ziet zij er uit als melk; trouwens waar de urine meer bloedhoudend is, wordt zij na bezinking ook melkachtig; dat deze melkachtige troebeling afkomstig is van bijmenging van chyl is gemakkelijk aan te toonen door de urine uit te schudden met aether; de vetbolletjes, waaruit die troebeling bestaat, worden dan in den aether opgelost, de urine wordt helder en bij verdamping van den aether kan men daaruit het vet verzamelen. In de gestolde fibrineuse gedeelten vindt men in vele gevallen, doch niet constant filariaembryonen. Worden reeds in de blaas coagula gevormd, dan kan dit aanleiding geven tot stoornis bij de urineloozing.

Sluiten