Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zeer gemakkelijke therapie bestond, die ieder Inlander kent, en waarmee gij dus ook bekend moet zijn. Men neemt nl. eenvoudig een balletje getah nangka, dat is het sap, dat bij insnijding uit de vrucht van de nangka vloeit, en drukt dit tegen het oranje puntje aan; het dier blijft dan aan het kleverige balletje zitten en wordt daarmede verwijderd, waarna de heele geschiedenis voorbij is. Volgens Europeesche auteurs zouden ook warme zeepbaden, perubalsem of afwasschingen met 5°/0 carbol goed helpen, maar ik betwijfel, of gij bij moeders wel veel succes zult hebben, als gij bij haar kinderen het scrotum met 5"/0 carbol afwascht; bovendien is de therapie met getah nangka zooveel eenvoudiger, dat zij, als de gelegenheid tot toepassen daarvan bestaat, zeker de voorkeur verdient.

SCHADELIJKE V1SSCHEN.

Wij komen nu tot de bespreking van de hoogere dieren, die voor den mensch lastig of gevaarlijk kunnen worden en beginnen daarbij met de bespreking van enkele schadelijke visschen. Ik kan U daarvan niet heel veel vertellen, want er is voor onze gewesten slechts weinig over geschreven; toch wil ik niet nalaten, U mede te deelen, wat hiervan bekend is. Vooreerst moeten wij dan spreken van enkele visschen, die door hun steek of beet gevaarlijk kunnen worden. Ik sla hierbij een groot aantal over, die alleen, doordat zij zeer harde vinnen of stekels hebben, wel eens verwondingen veroorzaken, omdat deze zich in niets van gewone andere verwondingen onderscheiden, maar ik noem hier alleen die visschen, waarbij een vergift in de wond wordt uitgestort, dan wel waarbij een eigenaardige praedilectie voor het toebrengen van bepaalde verwondingen bestaat. IK LV sEMRl- bi de eerste plaats noem ik U dan de ikan sembilang, LANu. ook wel ikan binara genoemd, de plotosus lineatus, een

Sluiten