Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de conclusie gekomen, dat het een groot aantal vergiftige stoffen van eiwitachtigen aard bevat, die een zeer verschillende werking ontwikkelen. Men heeft, in tegenstelling met wat vroeger werd gemeend, leeren inzien, dat het gif der verschillende soorten niet identisch is; wel vindt men er steeds stoffen in, wier physiologische werking analoog is aan die bij andere species, maar volkomen identiteit bestaat er veelal niet. Bovendien wisselt de verhouding, waarin die verschillende giftige bestanddeelen voorkomen, al naar de soort slang zoo sterk, dat men veilig kan voorspellen, dat de door slangenbeet veroorzaakte verschijnselen sterk zullen varieeren al naar de species, die den beet toebracht. EIGENSCHAP- Men kent reeds tal van deze toxische stoffen nader. Marti 11 rrx vr ^ en ^'v' noemen er een negental van zeer uiteenloo-

pende werking: een sterk fibrineferment, een antifibrineferment, van welke het eerste natuurlijk het bloed doet coaguleeren, terwijl het tweede juist de stolling tegengaat; een proteolytisch ferment, verder verschillende cytolysinen, die inwerken op roode bloedcellen, leucocyten, vaatendotheel, zenuwcellen of wel op de cellen van verschillende andere weefsels; agglutininen voor roode bloedcellen etc.; een antibactericied lichaam, een neurotoxine met affiniteit voor alle zenuwcellen, doch meer in het bijzonder voor die van het respiratiecentrum; een neurotoxine met affiniteit voor de zenuwuiteinden in de spieren, speciaal die in het diaphragma, en ten slotte een stof, die den tonus der hartspier zeer sterk verhoogt en die een overeenkomstige werking uitoefent op de vaatspieren.

Al deze stoffen worden door alcohol neergeslagen, welk neerslag evenwel in water oplost. Door dit procédé gaat de giftigheid volstrekt niet verloren. Ook langdurig bewaren en uitdrogen doen de werking niet verminderen. Zoo vond ik bijv. in een ouden jaargang van het geneeskundig tijdschrift voor N. I. het verhaal, dat een giftand, die in een laars was blijven zitten, later aan de personen, die die laars

Sluiten