Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troep niet meer zingen; ieder heeft moeite om mee te komen; laat men dan echter in de schaduw een niet al te korte rust houden, den ransel afleggen en een frisschen dronk genieten, dan verdwijnen de hier genoemde verschijnselen spoedig en de candidaat voor zonnesteek is weldra weer geheel normaal.

Wordt evenwel de marsch onder dezelfde ongunstige omstandigheden voortgezet, dan verdwijnt bij dergelijke menschen steeds meer de subjectieve erkenning van hun toestand. De blik wordt zonder uitdrukking en dof; zij reageeren nauwelijks meer op luid aanroepen, maar bewegen zich mechanisch in de marschrichting mede; sommigen gaan onzeker loopen of zelfs slingerend, als waren zij dronken. Waar zij nog antwoord geven op gedane vragen is dit nauwelijks verstaanbaar; de pols blijft zeer frequent, maar wordt klein; men vindt lichte cyanose; de huid is heet en kleverig en de temperatuur stijgt tot bij veertig graden. Zelfs deze gevallen herstellen nog vrij spoedig, wanneer rust wordt gegund en eenige behandeling wordt ingesteld.

Gaat het echter nog verder, dan volgt collaps; de man stort neer; de ademhaling wordt stertoreus; iiij krijgt trekkingen in de gelaatsspieren en extremiteiten; de pols is trillend, draadvormig; de oogen fixeeren niet meer; de pupillen reageeren nauwelijks op licht; het bewustzijn is verloren; er bestaat sterke cyanose, die kan overgaan in plotselinge bleekheid als teeken van den naderenden dood; de temperatuur is bij deze lieden zeer hoog.

Dergelijke patiënten sterven zeer dikwijls; als zij genezen, zijn zij vaak weken, ja maanden ziek, lijden dan aan allerlei stoornissen van het centrale zenuwstelsel of het hart. Het komt zelfs voor, dat zij levenslang invalide blijven.

Nu is er nog een vorm van zonnesteek, die de aller- SIRTASIS. zwaarste verschijnselen geeft en die beschreven is onder den naam siriasis, welke gekarakteriseerd is door hyperpyrese, coma en longcongestie. Terwijl de zooeven beschreven

Sluiten