Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de minder zware vormen bestaat de echokinesie niet of slechts in geringe mate, doch vindt men alleen echolalie en de schrikachtigheid met opvolgende produceering van een stereotype uitdrukking. Lichte aanduidingen in dezen zin, zelfs van het nadoen van bewegingen (echokinesie), vindt men ook wel bij Europeanen. Als men aan boord van een mailstoomer, midden in zee, met een kennis een halfdekje slaat en men neemt dan plotseling zeer beleefd en diep zijn hoed af, dan is het honderd tegen een, dat ae medewandelaar eveneens diep gaat groeten, en eerst daarna tot het besef komt, dat hij iets onzinnigs heeft gedaan. Maar dat lukt maar één keer, terwijl bij de vrouw met latah de remming voortdurend ontbreekt.

Zooals ik reeds zeide, zijn bij latah patienten het intellect en het bewustzijn volkomen ongestoord.

Er is niets bekend van den aard van het proces. De neiging, om latah te beschouwen als een bijzondere vorm van hysterie, stuit op het groote bezwaar, dat stigmata volkomen ontbreken. Men spreekt verder wel van verhoogde suggestibiliteit als oorzaak: „eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein „Wort zur rechten Zeit sich ein"; een verklaring is dat niet. Eerlijk gezegd, weten we dus van de aetiologie absoluut niets. Herediteit schijnt een praedisponeerend moment te zijn.

De prognose quoad valetudinem is ongunstig; regel is, dat het lijden op den duur erger wordt.

We bezitten geen enkel middel ter verbetering of genezing. Van veel belang is het echter, dat men met deze patienten zeer kalm omgaat, ze niet laat schrikken, en geen latah-aanvallen uitlokt. Dan vertoonen ze niets bijzonders en zijn voor hun werk even geschikt als andere menschen.

KORO.

Onder dezen naam is bij Boegineezen en Makassaren een ziektebeeld bekend, dat, zij het dan ook onder een andere

Sluiten