Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benaming, ook in West-Borneo wordt aangetroffen. Het bestaat hierin, dat de lijders van tijd tot tijd de overtuiging hebben, dat hun penis zich in den buik zal terugtrekken, en dat zij zullen sterven als dat feitelijk gebeurt. Zij zijn daarvoor natuurlijk zeer bevreesd; zoodra zij dan ook meenen te merken, dat hun penis die abnormale neiging zal gaan vertoonen, nemen zij hem in de hand om het verdwijnen in den buik te beletten. Soms kunnen zij dit zelf niet volhouden, en dan moet er een ander aan te pas komen, die dan soms uren, ja dagen lang aan het weerbarstige lid moet trekken; iedereen is er dan van overtuigd, dat het loslaten van den penis gelijk staat met een doodvonnis. Gedurende deze aanvallen worden de lijders gekweld door een hevig angstgevoel, terwijl zij, als de aanval voorbij is, uiterst vermoeid en afgemat zijn.

Meer is er met zekerheid niet van bekend. Op theoretische beschouwingen, die hieraan zijn vastgeknoopt, zullen wij niet ingaan.

LITERATUUR.

J. C. Blonk, Gen. Tijdschr. v. Ned.-Ind. dl. 35 blz. 562-

P. C. J. van Brero, id. id. id. dl. 36 „ 48.

A. H. vorstman, id. id. id. dl. 37 „ 499.

VERBETERINGEN. *

Deel II blz. 91 regel 6 van onderen staat: „buiten ' moet zijn: „binnen." blz. 91 regel 2 en 3 van onderen staat: „is natuurlijk niet waar"; moet zijn: „komt natuurlijk ook voor."

Sluiten