Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Toen mij in November 1916 »»n den uitgever M'erzoek berMkte io IU1J . . Tiid" dat mnn leermeester rrot.

„„ het werk „Geaeh.eden.s »0- IV ' „ vol.

D, Th ™'mij >astgzulk, oil piëteit tot den over-

ïzrt ■:,»

t rrs ?nir:rbi^e, :rrw T *-

daarmee zon de periode.aarvanj. ££ H ^

i^-sïïs

5 sjuchroiiistiache) en mjj roo.ee, „ogeljh - W-J,

s r.." ~ Lï r.

uitvoerigheid als het voorafgaande vervolgt. In het ^ ^

edto0rd„.r rs «J-—t

politiek, minder geschiedenis de, h.nn,nUnd»h^bt«t to g „

zulks echter tot groote bezwaren aanleid g g

Niemand i. er:mee, va»;'^Vn tM,

„Geschiedenis van Onzen Thj wtoWijU inter».lion»l-p»Hti.k« g^™ Tiid"ïondet seso"

1) Dit geldt ook van de spelling.

Sluiten