Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reported. Keep Department informeel". Gelukkig komt dan die opstand den volgenden nacht, die onmiddellijk door Washington erkend wordt.

Sedert is de lijst der mogendheden aangevuld met den naam van de Republiek Panama, waarmede reeds in diezelfde maand November 1903 door de Unie het tractaat afgesloten werd, dat aanvankelijk voor Columbia was bedoeld. Toen bijna twee jaar later de Yrede van Portsmouth afgesloten werd, waren de werken reeds druk aan den gang,

die de Unie in staat zouden stellen met haar volle gewicht een Zuidzeemogendheid te zijn.

Zooals echter reeds gezegd is, lagen de tijdelijk voornaamste gevolgen Veranderinvan den Russisch-Japanschen oorlog hierin, dat daardoor het oude ^nd sedert Europa weer belangrijker ging worden voor de wereldgeschiedenis. De ± 1890. tijdingen der nederlagen in het Verre Oosten vielen in Rusland op een bodem, wel toebereid voor de revolutie. Sedert de jaren '90 had het kapitalisme er zijn intree gedaan — het werk van Yon Witte — en daarmee ook de sociaal-demokratie. Boven is reeds verteld van de buitenlandsche milliarden, die Rusland bevruchtten en de productieve krachten van het land verhoogden (dl. III 271). Van 1892—1902 was het spoorwegnet van 31000 tot 61000 K.M. uitgebreid; vooral in het zuiden begonnen de industrieën te zwoegen. Het was de bevordering van dit alles, dat — in de hand gewerkt door het Fransche bondgenootschap — in de Russische politiek na ± 1890 het nieuwe vormde naast de voortzetting der oude Russificeeringspolitiek der slavophilen van het slag Pobyedonostseff (dl. III, 68) '). Geen wonder,

dat er meer en meer iets was beginnen te woelen in Ruslands conservatieve maatschappij. Feller werd in alle standen de animositeit tegen de vreemdelingen en de Joden, die veel meer de eigenschappen bezaten — daarom nog niet altijd beste — door de nieuwe orde vereischt. sociaai-demoDe revolutionnaire beweging laaide ook weer op, hoewel zeer verschil-

') Vooral Finland was het, dat onder Nicolaas II door die politiek getroffen werd. Na de bekende oekase van 1899, die Finlands zelfstandigheid ophief in zaken, die het G-rootvorstendom en Rusland beide betroffen, gevolgd door de monsterpetitie der West-Europeesche intellectuëelen, kwamen in 1900, 1901 en 1902 de besluiten, die het gebruik van het Russisch als regeeringstaal bevorderden, een gedeelte der Finsche regimenten oplosten en Russen als Finsche ambtenaren toelieten. Merkwaardig genoeg bleef Polen meer gespaard, in opzettelijke tegenstelling tot Von Bülows Poolsche politiek. (Zie Dl. III blz. 552).

Sluiten