Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vttirerking BnÏÏThe ToLfr™*',. ^ galgen der

der Bussisohe . , ie d°01 geheel Europa. Een geest van verzet mn<r

dtro LSf,e'' ™'k1»" -*™m » de landen^

grafiaehe toe tod.Tw """"k" " """ 'le ')0,itiele g che toestanden het meest met die in Rusland te vergelijken waren

f°g"fHei ~in «•'«»'«" «>—■« grejn'Ll S,° „"trr hielden 0p r»»-Sl»vi»cl,<. coniZTen S, anl;-D""scl"! hogingen bijwoonden t. N.„c,, HiSêrp^ii ™™rl "Triêa.en de he onafhanke-

aan 1 S oTa ' T\ '"eeMe ™ ™ «-ben»!™

,°ll L keizerlijke en koninklijk, leger.

Btreven der . J et ministerie van Graaf Koloman Tisza (Dl ITT 581

Ho».,». hadden de Hongaren een begin ge,„aak, m,t een poS.iek d" zlh

de Kamer ™aT' ^ *7** **"** * ™

de lt MaJvT u , ëfea aan de Ma^'aren hield' zooveel ^gelijk middZ 7" f 0nderdanen " H0n-a"je te ,nagyariseeren door voerden tonnen 7 ^ ^ *» * die politiek

reeds die staatkund ^ Verge1^ van 1867, had toch ook

Ift m k,mde een seParat,stische strekking. Voor 't geval n 1 de

meer" voorliet Du^T'f ~ tlie. °Vcri"ens ora begrijpelijke redenen

gjaarseh - Lee,I"V lT V°eldtm da" VOür het Ma*

eên mtuurliif f , " ^ Sema«'ari^erd, zou de dynastie

Zoodra duit .Tlt JE" ^ Wed^e^-

werken was he# ~ Magvaren tot een meerderheid waren op te

denkbeeldig mee/77 ^ ^k^-lft niet Zü0 totaal

eriKoeeiaig meer, dat ze overvleugeld zou worden door een tamdfik

r k™m "°s t,j-dit

lrJZ ' ^ °nder een Kossuth' z°on van den 48-er

t ^ irsgsra s

IlT58)'lnJTVl0eldej' he' VerStlijt van 1867 (dTT/uT-

Un J l. ernieUwd hadden kunnen worden. De Hongaren ver-

S^xrcterLb:e rrh~-1 °:r

ïTrta ,v=;

liberale» .tutti j" '' """ " "P1»®"* d« tolunie. De ondere

Hl, r? ,,iei ser"st »>• «

»»"«b«»den tegen versterking van de maebt de, .lynastie,

Sluiten