Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN OVERZICHT VAN DEN INHOUD.

EERSTE BOEK.

Toestanden vóór 1848.

EERSTE HOOFDSTUK.

ALGEMEEN OVERZICHT.

Beperktheid der bekende wereld. — Betrekkingen tusschen Europa en Amerika. — Betrekkingen tusschen Europa en de overige werelddeelen. — Onderlinge betrekkingen der Europeesche landen. — Afzonderlijke positie van Engeland. — Afzonderlijke positie van andere Europeesche landen. — Stroomingen in de Europeesche wereld. — De heerschappij der conservatieve richting. — Botsingen tusschen de conservatieve richting en de Europeesche stroomingen. — De liberale beweging en haar gevolgen. — De sociale beweging. — De nationaliteitsbeweging en haar eerste overwinningen. — De Julirevolutie en haar gevolgen. — Opkomst van radicale richtingen. — De kerkelijk-anti-revolutionnaire beweging. Haar verbond met de reactie. — Politiek karakter van den partijstrijd vóór L848. — Verschillend karakter daarvan in de volgende periode.

TWEEDE HOOFDSTUK.

DE MIDDKN-EUROPEESCHK LANDEN.

Het begrip Midden-Europa. — Frankrijk het middelpunt. — Oorzaken van Frankrijks overwicht. — Economische toestand van Frankrijk onder de Juli-monarchie. —■ Geringe snelheid der economische ontwikkeling. — Invloed der buitenlandsche politiek. Verovering van Algerië. — Overwicht van Parijs. — Stemming der natie. — De politiek in Frankrijk. — Strijd der regeering met de liberale oppositie. — Verband daarvan met de revolutionnaire bewegingen in Europa. — Duitschland. Het werk van het Weener congres. — De Duitsche bond. Gebreken zijner vorming. — Gebreken in de vorming der Duitsche staten. — Het nieuwe Pruisen. — Het Tolverbond. — Toenadering tusschen Noord-

Sluiten