Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na den vrijheidsoorlog. — De oorlog met de Vereenigde Staten. — Toestand na den oorlog. — Midden-Amerika. — Noordelijk Zuid-Amerika.— De onafhankelijkheidsoorlog in Venezuela. Bolivars republiek. Oolumbia en haar vernietiging. — Toestanden na den vrijheidsoorlog. —Westelijk Zuid-Amerika. — De La Plata-landen. — Brazilië. Eigenaardige ontwikkeling. — Vestiging van het keizerrijk. — Toestanden sedert de oprichting van het keizerrijk. — De Europeesche koloniën. Guyana. — De negerrepubliek Haïti. — De overige W.-Indische eilanden.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

AZIË EN AFRIKA.

Geringe invloed der Europeesche vestiging op Azië en Afrika tot aan de lSe eeuw. — Voortdurend isolement van Oost-Azië. — De Opiumoorlog. Begin van het einde van het isolement. ■— Toestanden in China na den oorlog. Botsingen van Chineezen en Europeeërs. — Japan handhaaft zijn isolement. — Achter-Indië. — Midden-Azië. — NederlandschIndië. — Afrika. Europeesche bezittingen in het westen. — Onbekendheid van het binnenland. — Isolement der Oost-Afrikaansche landen.

TWEEDE BOEK.

De Europeesche omwenteling 1848—1852.

EERSTE HOOFDSTUK.

DE UITBARSTING.

Het voorspel in Italië. De nieuwe Paus. — Algemeene beweging tegen Oostenrijk. Eerste hervormingen. — Italië en het buitenland. — Bewegingen in Lombardije. — De opstand van Sicilië. — De Napolitaansche constitutie. — De grondwet in Sardinië afgekondigd. — Constitutie in Toscane. — Moeilijke positie van Pius IX. — De Februari omwenteling. — De banketbeweging te Parijs. — Begin van den opstand. — De val van het Koningschap. — De voorloopige regeering Lamartine. — Vestiging der republiek. — De socialisten beweging en de nationale werkplaatsen. — Angst der Fianscbe natie

Sluiten