Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK.

VIER VREDESJAREN.

Toestand in Duitschland. — Yon Beust minister van Oostenrijk. — De Luxemburgsche kwestie. — Garibaldi's onderneming tegen Rome. — De opstand van Creta. — Karei van Hohenzollern in Ru menie. — Het Suezkanaal. — Vergelijk tusschen Oostenrijk en Hongarije. — De omwenteling in Spanje. — De Poolsche opstand. — De kleine landen van Westelijk Europa. — Vrijzinnige hervormingen in Frankrijk; ministerie Olivier.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

DE Dl'ITSCH-FRANSCHE OORLOG.

De trooncandidatuur van Leopold van Hohenzollern in Spanje. — Uitbreken van den oorlog. Stemming in Europa. — Eerste krijgsbedrijven. — Verandering van ministerie te Parijs. — Krijgsbedrijven bij Metz. — Sedan. — Val van het Keizerrijk. — Mislukte vredesonderhandelingen. — Overgave van Straatsburg en Metz. — Vruchtelooze pogingen van Thiers om vrede te sluiten. — Voortzetting der krijgsbedrijven. — Weerslag van den oorlog in Europa. Het Duitsche keizerrijk. — Krijgsbedrijven tot het einde van den oorlog. — Beleg van Parijs. — Wapenstilstand. — Voorloopig vredesverdrag. — Opstand der Commune. Vrede van Frankfort.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

VESTIGING DER FRANSCHE REPUBLIEK.

Thiers president der republiek. — Val van Thiers. — Mislukte poging tot herstel van het Koningschap. — Het Septennaat. — Invoering der nieuwe grondwet. — Aftreden van Mac-Mahon.

NEGENDE HOOFDSTUK.

DUITSCHLAND NA DEN VREDE VAN FRANKFORT.

DE RÜSSISCH-TURKSCHE OORLOG.

Bismarck's stelling in het Duitsche rijk. — De „cultur kampf". — Meiwetten. — Buitenlandsche betrekkingen van Duitschland. — Binnen-

Sluiten