Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden. — De aanval van Servië op Bulgarije. — Schikking van de Porte inet Bulgarije; gewijzigd op aandrang van Rusland. — Proclomatie der eenheid van Bulgarije en Oost Roemelië. — Alexander's ontvoering, terugkeer en afstand. — Vijandige houding der Russische regeering tegen Bulgarije. — De keuze van Ferdinand van SaksenCoburg. — Gevolgen der Balkan-verwikkelingen voor de internationale verhoudingen. — De partijen in Frankrijk sinds 1879. — Gambetta; zijn kortstondig ministerie en zijn dood. — Groot verbruik van ministeries. Wetgevende arbeid. — Ferry; anti-clericalisme; ouderwijs politiek. — Republikeinsche oppositie tegen Ferry; val van zijn ministerie in 1885. — Verdeeldheid der republikeinen. — Concentratie of apaiseering. — Boulanger minister. — Verscherping der verhouding tusschen het Duitsche Rijk en Frankrijk. — Bismarck's zorgen. — Vernieuwing van het Septennaat en verhooging der legersterkte. — Het incident Schnaebele. — Vernieuwing der Triple-Alliantie. Het „herverzekeringstractaat" met Rusland. — Oorlogs geruchten. — Crispi minister. Zijn houding jegens Frankrijk. — Troonsverandering in het Duitsche Rijk. — Tegenstrijdigheden in Bismarck's politiek. — Wedijver van Rusland en Oostenrijk-Hongarije in het Balkan-Schiereiland. — De Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie sinds het vergelijk. — Overwicht der Duitsch-liberalen. — De Duitsch-liberalen in de minderheid. Het ministerie Taaffe. — Strijd der nationaliteiten. — Hongarije sinds het vergelijk. — Het ministerie Tisza. — Overwicht van Hongarije. — Bismarck en de Oostenrijk-Hongaarsche politiek. — Conflict tusschen Wilhelm II en Bismarck; diens ontslag. — Persoonlijke regeering van W ilhelm II. Inschikkelijkheid voor Engeland. Weigering der hernieuwing van het verdrag met Rusland. Reactie in Rusland sinds 1866. — Revolutionnaire pogingen. Terrorisme. — Loris-Melikoff. — De autocratie onder Alexander III. — Binnenlandsche moeilijkheden in Frankrijk. Het gedwongen aftreden van president Grévy. — De Boulangistische beweging en hare verijdeling. — Toenadering van Frankrijk en Rusland. Entente en verbond.

TWEEDE HOOFDSTUK.

WERELDPOLITIEK.

Groot Brittannië in de jaren van zijn monopolie. Groote voorspoed van Engeland. — Russell's reformbill verworpen. Het derde Derby-

Sluiten