Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kabinet. De reform van 1867. — Het eerste Gladstone-Kabinet. Hervorm ings-pohtiek. — Iersche politiek. — Afschaffing der staatskerk in Ierland. De Iersche landwet. — Buitenlandsche politiek. Wijziging van het tractaat van Parijs. — Kritiek van Disraeli. — De Britsche

wereldmacht. Bezorgdheid over Rusland's voortdringen in Azië.

Grensverdrag over Afghanistan. — Verdrag met Nederland. — ZuidAfrika. A erantwoordelijke regeering in de Kolonies. — Kritiek van

Disraeli. Nederlaag der liberalen. Het tweede Disraeli-kabinet.

Binnenlandsche hervormingen. — Buitenlandsche politiek. — Zuid-

A frika. - Inlijving der Zuid-Afrikaansche Republiek. —Zoeloe oorlog.

Politiek in Indië. — Inmenging in Afghanistan. — Verminderende voorspoed in Engeland. — De Iersche aangelegenheden Home Rule League. — De National Land League. — De neerlaag der conservatieven. Het tweede Gladstone-kabinet. — De „reform" van 1884.

Ierland. De land-act van 1881. Voortduring van den strijd. — De moord in het Phoenixpark. — Gunstige stelling der homerulers tusschen de Britsche partijen. Aftreden der regeering. — Het derde Gladstonekabinet. De Home Rule-bill-scheuring onder de liberalen. — Verbinding

der conservatieven met de liberale unionisten. Joseph Chamberlain.

De buitenlandsche politiek van het tweede Gladstone-kabinet. — Afghanistan. Zuid-Afrika. — Opstand der Transvalers. — De Pretoria conventie. De Londensche conventie van 1884. — Wijzigingen in de wereldverhoudingen.

DERDE HOOFDSTUK.

WERELDMACHT EN WERELDHANDEL.

DE EERSTE DECADE VAN KOLONIALEN WEDIJVER EN BESCHERMENDE

TARIEVEN.

De Middellandsche zee: Engeland en Frankrijk. — De eenheid van Italië. — Het Suezkanaal. — Engeland en Rusland. Het congres van Berlijn. — Frankrijk en Italië in Tunis. De vestiging van het Fransche protectoraat. — Engeland en Frankrijk in Egypte. — Engelsch-Fransch condominium. — Verzet van Ismaïl. Nationale beweging. — Inmenging van Bismarck. De afzetting van Ismaïl. - De nationalisten onder

Arabi-pacha worden meester. — Houding van Engeland en Frankrijk.

Toenemende macht der nationalisten in Egypte. Èngelsch-Fransche nota. Geweldpleging tegen de Europeanen. — Conferentie te Constanti-

Sluiten