Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebriden. — Vorming der Fransche kolonie „Océanie". — Uitkomsten in het algemeen. — Slechte tijden in Engeland. De commissie van enquête. — Terugkeer der meeste landen tot het protectionisme. — Concurrentie op de wereldmarkt. — Opkomst eener protectionistische partij in Engeland. Unionisten en protectionisten. — De Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Partij-verhoudingen sedert den Secessieoorlog. — Spoils systeem en burgerlijke dienst. — Tarief en muntstandaard. — Snelle ontwikkeling der Unie. Verkeerswegen. Immigratie. — Landbouw en veeteelt. — Nijverheid. De strijd over het tarief. Het Mac-Kinley-tarief. — Toenemende uitvoer. Terugwerking op Europa. — Buitenlandsche politiek. — Visscherijkwestie. De Samoa-eilanden. — Het Midden-Amerikaansch kanaal. — De eerste pan-Amerikaansche conferentie.

VIERDE HOOFDSTUK.

WERELDMACHT EN WERELDHANDEL. DE TWEEDE DECADE VAN KOLONIALEN WEDIJVER EN BESCHERMENDE TARIEVEN, MEDEDINGING

VAN DÜITSCHLAND, ± 1890 ± 1901.

Het Duitsche rijk en Pruisen na Bismarck's ontslag. Caprivi-Miquel's belasting hervorming in Pruisen. — Partijverhoudingen in den rijksdag. — De legerwet van 1890. — Sociale wetgeving. — Nieuwe handelspolitiek. De handelsverdragen. — Onderwijs politiek in Pruisen. Caprivi treedt af als president-minister. — De legerwet van 1893. Ontbinding van den rijksdag. Scheuring onder de vrijzinnigen. — Tarieven-oorlog met Rusland, daarna handelsverdrag. „Bund deutscher Landwirte". — Het ontslag van Caprivi. — Von Hohenlohe-Schillingsfürst rijkskanselier en Pruisisch president minister. — Het Burgerlijk Wetboek. — Buitenlandsche politiek. Het „gröszere deutsche Reich". — Engeland. Het kabinet Salisbury. — Ierland. Het veldtochtsplan der League. De crimes Act van 1887. — De Times contra Parnell. — Het echtscheidingsproces. De liberalen weigeren samenwerking met Parnell. Scheuring onder de Ieren. ParnelFs dood. — De verkiezingen van 1892. Het vierde kabinet Gladstone. De Home Rule bill. — Buitenlandsche politiek. — Gladstone en de imperialisten in het ministerie. — Aftreden van Gladstone. Zijn aanval op het Hoogerliuis. — Rosebery hoofd van het kabinet. — Oost-Azië. De Russische macht in Oost-Siberië. — Eerste maatregelen voor den Trans-Siberischen

Sluiten