Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK.

de laatste jaren voor den wereldoorlog.

(± 1901—1914).

Internationale constellatie ± 1901. Duitschlands gunstige stelling.

Zwakke zijden van Duitschland. — Fransch-Italiaansche toenadering — Marokko-Tripolis afspraken. — Italië en de Driebond. — De „Entente

Cordiale". De Engelsch-Fransche overeenkomst van 8 April 1904

Fransch-Spaansche Marokko entente. — Geheime artikelen. — De andere"- Macedonische troebelen. - Oostenrijksch-Russische overeenkomst van Murzsteg (1903). — Het Oostaziatisch conflict. — Russisch-Japansche oorlog. — Zeeslagen bij Tsje-moel-po en Port-Arthur (8/9 Febr.). — Aarzelingen der Russen en der Japanners. — Admiraal Makarof. Activiteit van het \\ ladiwostok-eskader. — Makarof f (13 April). SlaL'

aan de Yaloe (1 Mei). — Afsluiting van Port-Arthur. — Slag bij Kintsjou (26 Mei). — Poging tot ontzet. — Zeeslag in de Gele Zee.

(10 Aug.). Zeeslag in de Japansche Zee (14 Aug) Eerste be

stormingen van Port-Arthur. - Slag bij Liao-yang (30 Aug.-3 Sept) _ Slag aan den Sja-ho (11-18 Oct.) - Val van Port-Arthur (2 Jan. 05 Reis van het Baltisch eskader. — Incident van Doggersbank 0-1/22 Oct. '04). — Oponthoud bij Madagaskar. — De slagen bij Moekden (25/28 Jan. en 24 Febr.-9 Maart). - De zeeslag bi Isjoesjima (27/28 Mei). — Vrede van Portsmouth (5 Sept. 1905). — Gevolgen van den Russisch-Japanschen oorlog. — De Vereenigde Staten als Zuidzeemogendheid. — De „Panama-Revolutie". — Veranderingen in Rusland sedert ± 1890. _ Sociaal-democratische propaganda. Beweging onder de bourgeoisie in 1904. — „Roode Zondag" (22 Januari 1905). — Algemeene opstand. — Oekase van 30 October. — De keerzijde. — Uitwerking der Russische Revolutie. — Separatistisch streven der Hongaren. — Nationaliteitenstrijd in Oostenrijk sinds het Ministerie Taaffe. — Voorstellen tot kiesrechtuitbreiding. — Het Ministerie Badeni. Krachtiger nationaal gevoel onder de Duitschers. — Krachtiger positie der Keizerlijke regeering. Het ministerie Von Kürber. — JNieuwe eischen der Hongaren. — Algemeen kiesrecht in Hongarije en in Oostenrijk. — Nieuw vergelijk met Hongarije. Versterking van het Absolutisme. - Duitschland 1900-1906. Nieuwe tarieven en kanaalwetten.- Bernhard von Bülow. — Nieuwe tarieven aangenomen (1902).

Sluiten