Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderd opgeteld, die echter door Eriedbich Muij.eu tot Zo taalfamilies teruggebracht worden. Ten deele zijn het zeer eenvoudige, monosyllabische talen, ten deele agglutineerende (zelfs polvsynthetische) en dan dikwijls fijn ontwikkelde talen. Eene opmerkelijke eigenaardigheid van verscheidene dezer talen is, dat de labialen er geheel of bijna geheel in ontbreken. Over zeer vele bezitten wij tegenwoordig uitgebreide studiën en zelfs spraakkunsten, door verschillende geleerden of onderzoekers in 't licht gegeven, doch eene eenigszins volledige opgave daarvan zou hier te groote ruimte innemen. Tot het opsommen der voornaamste talen zal ik mij hier bepalen, namelijk :

De AthapasJiisclie of Tsjippewéische talen in het Westen van Canada, rondom het Athapaska-meer, en daaronder ook de Dénédindzjee-taal, door E. Petitot in een uitvoerig woordenboek met spraakkunst (Parijs 1876) opgeteekend.

De Tsimsjian-i&sX op de grenzen van Britsch-Columbia.

De Assiniboine-talen in het Zuiden van Canada, ten Zuiden van de Saskatsjawan-rivier.

De AljonJcin-talen in Oost-Canada, Oostwaarts van het groote Winnipeg-meer, waartoe o. a. ook de talen der Kri-Indianen behooren, ons door eene spraakkunst en een woordenboek van A. Lacomhe bekend.

De Micmac-taal van Nova Scotia, Nieuw-Brunswijk, Prince Edward Island en Newfoundland, die in S. T. Rand een beoefenaar vond.

De Lendpe-taal aan de Delaware, waarvan het Oenami-dialect door een uitvoerig woordenboek bekend is.

De Irokesische-talen der Mohawks aan de tweelingmeren Ontario en Eric en de talen der Huronen ten Zuiden van het Huron-meer.

De Daleota-talen der Nodomessiërs of Siowks aan de Missouri en de boven-Mississippi, waarvan de spraakkunst (in 1852) werd geschreven door H. C. vos dek Gabei.entz en (in 1851) door S. II. Riugs, die samen daarmee ook een woordenboek van die talen uitgaf.

De Pueblo- en Apache-talen in Utah, Colorado en Texas.

De Timoeqna-taal in Elorida.

De Mexicaansche-taten x), waaronder het monosyllabische Othomi, het Zapotekisch en het Naliuatl der Azteken, van wier taal reeds

i) Eene uitvoerige vergelijking der verschillende Mexicaansche talen gaf F. Pimentel (Mexico 1874—75.)

Sluiten