Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

provincies Advabo en Walqaïth, deel uitmaakt, evenals de Sahotaal op de Abyssinische kust tegenover Massua, de Iroh-Saho-t&a], gesproken door een Christenvolksstam in het Zuidoostelijk deel der Abyssinische provincie ITamasië, de Bilin-taal, ten Noorden van de Abyssinische provincie Dembélas, en de Chamir-taal der Ealasja's in Agauland. Overigens spreekt een klein deel der Abyssiniërs een paar dialecten van het Semietische Ghez, dat uit het Oud-Aethiopisch is voortgekomen. Nog kunnen als nauw verwant aan het Chamietisch beschouwd worden de talen der volken ten Zuiden van den golf van Aden, die als Gn/fa-talen worden samengevat en waartoe de tongvallen van Ka/fa- en »S'0»ïff7ï-land behooren. In West-Soedan is ook nog de Hawsa-taal der IS egerbevolking van het nu juist door de Engelschen veroverd Sokoto eene Chamietische taal.

Reeds van overouden tijd wordt door de Moorsche bewoners der Noordkust van Afrika Semietisch gesproken, doch het waren de Phoeniciërs geweest, die hunne taal daar gebracht hadden door er overal koloniën te vestigen. Toen bij het Westwaarts verspreiden van den Islam de Arabieren later die Noordkust veroverden, verdrongen zij die oudere Semietische talen wel niet geheel, maar zij deden ze toch tot den rang van dialect afdalen tegenover het Aralisch, dat er de taal der beschaafden en ook de schrijftaal werd, en dat nu bv. ook van de Arabische Bedoeïenen is. Zóó is het ook nu nog niet alleen in Aegypte, maar ook in Tripoli (met Fezzan en Barka), in Tunis, in Algerië (d i. Algiers, Oran en Constantine) en in Marokko (met Fez); maar sinds daar in :t midden der 19de eeuw de zelfstandigheid der Muzulmansche staten meer en meer afnam door het overwicht der Europeeërs (vooral Franschen en Spanjaarden \ hebben ook de talen der Europeeërs er veld gewonnen, en in Algiers nu eene Eransche kolonie) en Tunis heerscht tegenwoordig naast de volkstaal en het Arabisch ook het Fransch, in Marokko en Oran (nu Eransch) ook het Spaansch. Over het algemeen hoort men aan de Noordkust van Afrika de meest verschillende talen van allerlei volken. Ook aan de Oost- en de Westkust zijn Europeesche talen (meest Portugeesch, Engelsch en Duitsch) door kolonisten ingevoerd, en op Madagascar het Eransch, terwijl de voornaamste volkstaal van Madagascar tot geene der bovengenoemde groepen kan gerekend worden, in aar tot de Australische groep der Maleisch-Polynesische talen behoort. Deze taal

Sluiten