Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, maar verder zouden zij zich ook hebben verbreid over Gallië tot aan de Rhcne, over Groot-Brittanje, over de eilanden van de Middellandsche Zee (Corsica, Sardinië, en Sicilië) en over Italië. De oudste bewoners van Italië en Sicilië, de Sicani, zouden dan Iberen geweest zijn. Behalve door de Iberen zou, volgens hem, Zuid-Europa bevolkt zijn geweest door de Pelasgen, die door de Grieken als de oudste bewoners van hun land worden genoemd en die hij met de Tvrrheniërs (Tursanes) gelijk stelt. Deze zouden omstreeks 2500 uit Azië zijn overgekomen en zich Oostelijk en Westelijk van de Aegeïsche Zee hebben gevestigd, vervolgens omstreeks 2000 onder den naam Oenotriërs het Zuiden van Italië hebben gekoloniseerd, en omstreeks 1000 Etrurië, dat zich toen tot aan den Tiber uitstrekte. Daarin zouden wij dus de bevolking van Europa te zien hebben, die aan de Indogermanen voorafging. Ook van die Pelasgen zouden wij een stukje taal kennen en wel het Etrurisch, dat in den Eomeinschen tijd nog lang in het oude Etrurië (later Toscane) gesproken werd, maar eindigde met door het Latijn verdrongen te worden. Oude inscripties, van 500 v. Chr. tot in den Romeinschen keizerstijd toe, zijn er in dat Etrurisch in groot aantal, maar van geringen omvang over. De verklaring er van is echter uiterst moeielijk. Na W. Corssen hebben vooral W. Deecke en Cake Pal'ei zich met de studie er van bezig gehouden in de sinds 1881 door hen samen uitgegeven „Etruskische Forschungen", maar zij hebben al spoedig die samenwerking moeten opgeven, daar zij in hunne verklaring principieel begonnen te verschillen; en nog altijd heerscht er in onze kennis van het Etrurisch weinig zekerheid.

§ 3. Het Oost-Indoqermaansch.

De omvangrijkste en voor ons, maar ook over het algemeen, verreweg belangrijkste taalgroep is het Indogermaanseft, dat zich van een beperkt stamland uit over een groot deel van Azië en over bijna geheel Europa heeft verbreid en nu ook bezig is in de andere werelddeelen de heerschende en, wie weet ? eenmaal de alleenheerschende te worden. Reeds nu wordt het Indogermaansch gesproken door de grootste helft van het menschdom, die tegelijk ook verreweg de beschaafdste is en waartoe de krach-

Sluiten