Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 4 Debent.

DECLARATIE

Per Transport f 7 64 55

1899. Aan Jan. 29 Belte», K. alhier.

Honorarium ophouding vastgoed

heden geveild. jf 50 —

Onkosten:

advertentien in 't Nieuws v|d Dag. f 12. —

„ Wijksche Courant. „ 3.—

drukken biljetten. „ 6.—

afficheeren d°. » 3.30

nota van den landmeter. „ 15. -

kosten assistentie uitzetten van

het terrein. „ 4.

reiskosten en porti. » 3.30

afslager. „ 3.—

vertering. » 1.50

locaalhuur. „ 3.— 5410

Registratie r. non adjudic. „ 1.20 Hypotheekbew. kad. extract

en recherche. „ 2.50 Zegels. « 3.—

60 70

110 80

Recapitulatie f 875 35

„ 31 DeclaratieDebiteuren. f 395.70 Bruins, Erven Coknelis. , 479.65 !

Honorarium. f 39650 Onkosten. 118 60 Registr. en Succ. recht. 268 71& Over-enlnschr. rechten. 3823* Griffierechten. 26 20 Zegels 27

Journaal do> 2. f 875.35 f 875 35 f 875 35

Sluiten