Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CREDITEUREN.

Fol. 2 Credunt.

1899 Per Transport f 8049 15

Ja-i. 15 Per

Rep. no. Blaricüm Jbr. Mr. A. J. van te 's Haga 1008 per 1 Aug. 1899.

Opbrengst van publiek verkochte kersen te Wijk bij Duurstede uit den boomgaard

„20 morgen". f 1225 —

Jan. 15 Damman Jacobus alhior per 1 Aug. 1899.

Rep. no. Opbrengst van publiek verkochte kersen 1008 f.e bjD. uit den boomgaard „Brink¬

hof". 365 —

Jan. 15 Heerschap Yolkert alhier per 1 Aug. 1899 RcjK"°- in Rek.-Court.

100» Opbrengst van puhliek verkochte kersen

te Wijk biD. uit den boomgaard Westwijk. f 24

» » * Zicht-i 290— _ . . daarachter, j 34 — 348 —*

V V Tl

Jan. 15

r®p-Jansma, Barend alhier per 1 Aug. 1899.

1008 Opbrengst van publiek verkochie kersen

ie Wijk i |D. uit denboomgaard „Oos wijk.i f 209 —

Ja':. 15

ReP-™ Makkink Wed Jan te Cothen per 1 Aug.

1008 1899 in Rek.-Court.

Opbrengsi van pu 'liek verkoch'o kersen te Wijk b|D. uit den t oomg. „Kamplust*. 385 —*

Jan. 15

Overhois Pieter alhier per 1 Aug. 1899.

Opbrengst van putiliek verkochte kersen j te Wnk b|D. uit den boomgaard „Veldzicht" 355 — Jan. 15

R1008 Pelskamp Barend alhier per 1 Aug 1999 Opbrengst van publiek verkochte kersen te Wijk b|i>. uit den boomgaard „Kerkpad" f pO

„ „ „ daarnaast 36 — 86 —

Transporteeren j t 1162215

Sluiten