Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CREDITEUREN.

Fo' 3 Credunt.

•1899 Per Transport. • 11622 ÏF

Jan. 15 ^er

Rep. no. Plantveld, Cheistiaan albier per 1 Aug.

1008 1899.

Opbrengst van publiek verkochte kersen

te Wijk b. D. uit den boomgaard „Kijklust." f 134 —

Jan. 15 Prikken, Jacob alh'er per 1 Aug. 1899.

R.°ih"0- Opbrengst van publiek verkochte kersen te Wjjk b. D. uit den boomgaard „Pacbtïust" f 197 —

uit den boomgaard ach!er „Pachtlust". 265 — f 462 —

Jan. 15 Schrieken, Christiaan alhier per 1 Aug.

'K' 1899.

Opbrengst van publiek verkochte kersen

te Wijk b. P. uit den boomgaard

„Kortland" f 375 —

uit den boomgaard bij „Kortland" 100 -

uit den boomgaard bij 't huis. 290 — f 765 —

Jan. 15 Woüterink, Seger alhier per 1 Aug. 1899

rÏ008° Rck' (:°urL

Opbrengst van publiek verkochte kersen!

te Wijk b|D. uit den boomgaard aan het

Spoor. | f 753 —*

Transporteeren f 13730 15

Sluiten