Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 41.

Debent. VERKOOP- en VERHUUR

Per Transport. f 28863 36

GENERALE RECAPITULATIE.

Vork. en Ver h. Goederen in

Debiteuren. f27974 43 Com missie:

Wouterink Seger. 434 33 rcerend goed. f4073 40 Heerschap Volkt. 272 95 gras en naweiden. 2883 Makkink Wkd.Jan. 18165 kersen. 5087

vastgoed. 14400 -

j 27443 4(T

Rantsoen f 1304,36 Onkosten :

♦kg. f54,50 bgg-» 4,~

58,50

Zegels 2,15 1365 01

28808 4T

Ritterb Mr. J. J. 54 95^ i__

f28863 36 28863 36 { 28863 36

=—= Journaal no. 9. = = == =

Goederen in

Commissie, f 1365 01 Rantsoen. f 1304 36

Onkosten. 58 50 Zegels. 215

' 1365 01 f 1365IÖ

Journaal no.10.

Sluiten