Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 2. Debent.

4899 Aan

Jan. 20 Bovenhuis K. alhier.

Onkosten ad 6 <>|o van f 1900. — aankoop 0.95.80 II. bouwland alhier C. 19. f H4 _

trekgeld (zelf ingezet). — —

bewijs van eigendom.! 7 50 «8»1- — 05^ 12155

Dkaalboom, Pieter alhier.

Onkosten ad 6 °j0 van f 10.500.— a*n-1 koop 4.50 60 H. Weiland alhier D-502- j f 630 -

trekgeld. 92 —

bewijs van eigendom. 7 50 zeSel- — 05_ 72955

Groenhuizen, P. J. alhier.

Onkosten ad 6 °|0 van f2000. — aankoop 1.15.00 H. bouwland alhier C. 20. f i2o -

trekgeld. 18 —

bewjjs van eigendom. 7 50 zegel. 05 145 55

I

KOOPONKOSTEN Veiling Mr. J. J. BITTERS

vf i .en * e r "• I Goederen in I

Debiteuren, f 996 05 Commissie. '

Rantsoen. f 804 — j

bewijzen van eigendom. 22 50 ,7~88Ü5Ö^

Onkosten: trokgeld HO —

Zegels 15

t 14154 Joiimn.il iio. 7. < 996 iTiïïïi

Goederenin | Rantsoen. F 8865F =

Commissie. 996 65 Onkosten. 110-

I Zegels. — 15

f 'JlHijti.') 65"|

«lonrnanl no. 8. | ~—

RECAPITULATIE.

Sluiten