Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEN.

1899 Per

Jan. 31 „ Declaratie Debiteuren f 118 GO

„ verkoop- en verhuurcrediteuren 1950

„ verkoop- en verhuurdebiteuren 5850

» » 110—

» » 3 50

„ saldo debet 185 70

f 495 80

Bij de afsluiting blijkt dat er nog een —

voorraad postzegels en drukwerken is ad. f 31 20 waarvoor debet op Balans

Credit

Sluiten