Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wjjk bij Duurstede, 1 Jan. 1899.

1 2 Cassa f lOOOOl —

10 Effecten 987 50

12 Huizen 20000 —

18 Landerijen 12500 16 Inboedel 9(300 —

19 Hypotheken u|g. 000 — !

6 Deposito u|g. 800 —

~~T aan Deposito °|g. f 2300 — 1 aan Kapitaal 52187 50 31

2 8 Declaratie Debiteuren 395 70 35 Bruins Erven Coknelis alhier 479 05

aan Ilonorauum j | 390 50

20 aan Onkosten 118 60 25 aan Registratie en Successierecht 208 715 20 aan Over- en Inschrjjvingsrecht 38 235 27 aan Griffierecht 20 20 29 aan Zegels 27 10

31

3 14 Goederen in Commissie 2813015

4 aan Verkoop- en Verhuur Crediteuren 3710 02

43 ain Rosenbekg Consortium 451 73

35 aan Bruins Erven Cjunelis 5204 80

43 aan Roseneerg Consortium 2883 —

40 aan Heerschap Volkert 348 —

41 aan Makkink Wed. Jan 385 47 aan Wouterink Seger 753 —

42 aan Ritters Mr. J. <J. . 14400 — —31

4 4 Verkoop-en Verhuur Crediteuren ! 15— ;

40 Heerschap Volkert 150

41 Makkinic WeJ. J. te Cothcn ! 1 50 VI Wouterink Segkr 1 50

20 aan Onkosten '19 50

31

5 _ü Verkoop en Verhuur Debiteuren 14454 j

14 «an Goederen in Commissie 14454 : 31

6 H. Gi e.leren in Commissie 1314

22' aan Ran'soen 13 14

Transporteeren f 8307018 f 83070,18

Sluiten