Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.11 Januari 1899.

Per Transport jf 83676!18 f 83676 18

7 9 Verkoop- en Vfrhnur Debiteuren i 996 65

TT aan Goederen in Commissie ! I j 996 65

— 31

8 14_ Goederen in Commissio 996 65

22 aan Rantsoen 88650 '20 aan Onkosten 110 — 29 aan Zegels 015 31

9 9 Verkoop- ea Verhuur Dobiteuren 27974 43 47 Wouterikk Seger 43433

40 Heerschap Volkert ! 272 95

41 Makkink Weil. Jan 18165

'14 aan Goederen in Commissie 28808 41

42 aan Ritters Mr. J. J. ; 5495 31

10 14_ Goederen in Commissie 1365 01

22 aan Rantsoen 1304 36 20 aan Onkosten 58 50 29 aan Zegels 215 31

11 9 Verkoop- en Verhuur Debiteuren 875195 40 Heerschap Volkert 11 67n

aan Goederen in Commissie 576 82

aan Landerijen 310

29 aan Zegels 0 05 31

12 14 Goederen in Commissie 15 47

22 aau Rantsoen 10 97 20 aan Onkosten 3 50 29 aan Zegels 1

— 31

13 2_[_ Effecten, Coupons, Groofcb. rente in

Commissio 6230 471-' 46 aan Steenwijk J. J. van 123 —

38 aan Grootjaks H. J. 197052 37 aan Dumassen Dames 2044 30

39 aan Franssex Jacobüs 14 45

Transporteeren f 123030 66^ f 120952 46

Sluiten