Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crediteuren, Debiteuren . . I 28, 29. II 124, 125.

Dubieuse Debiteuren ... I 29. II 3.

Declaratie Debiteuren . . 1113-23, 120 127.

Verkoop- en Verhuur Crediteuren II24—35, 124' 125.

Verkoop- en Verhuur Debiteuren 1139- 81, 128', 129.

Bratidassur. Debiteuren . . II90, 91 120, 127.

Ontvanger der Registratie . . II 98, 09,' 138,' 139.

Hypotheekbewaarder. . . 11100, 101,133,139

Griffier II 100, 101, 140, 141.

Rente Crediteuren ... I 31. II 109 111 134 135.

Rente Debiteuren ... I 31. II 109 lil' 134.' 135.

Afslager en taxateur. . . II112, 113, 140, 141.

Effecten I IS, 29. II 128, 120.

Boleening, Prolongatie, Deposito I 30 31. II 120. 127 132 133 en Hypotheek

Te innen Wissels ... I 19, 31, 32. II 136. 137.

Te betalen Wissels . . . I 19 :{-j

Afsluiting I 34J 37'

Proefbalans . . . . I 34 „37 n \ -w

Sluitposten .... I 38, 39. II 4 5 9

Heropening . . , . I 37. II 5.

Errata 152>

Sluiten