Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er zijn sporen van nog iets anders dan van vervloeking te ontdekken. I)e wereld ligt wel in het slijk; en toch, wanneer ik in de wereld onderscheide wat van God en wat van den mensch uitgaat, dan vind ik in natuur en geschiedenis beide de bewijzen dat God zich niet aan zijne schepping onttrokken heeft. Ik zeil ben wel ongelukkig, het leven vervult geene zijner beloften; en toch heb ik soms eene gewaarwording van geluk, toch ken ik oogenblikken waarin een gevoel van vrede mij als doorstroomt en waarin eene andere wereld, eene wereld van schoonheid en harmonie tot mij schijnt te naderen. I)e dood, de dood is voorzeker somber; en toch heb ik dooden gezien die mij geenszins verschrikten en heb ik menschen in vrede zien sterven. O! te midden van alle onzekerheid en angst en ellende hoor ik overal eene geheimzinnige stem die mij toefluistert: hoop slechts, hoop steeds, zoek de heerlijkheid die de wereld niet geeft, zoek de eer die gij nog niet bezit, zoek de onverderfelijkheid die gij nog niet aanschouwt. Die stem wil ik vertrouwen: ik wil hopen, ik wil streven naar heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid. Ja, er zijn menschen die luisteren naar de stem van hun geweten en die zich opmaken om heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid te zoeken. Kr zijn er, die onbevredigd door de tegenwoordige wereld de betere wereld gaan zoeken , die ontevreden met zich zeiven hun ideaal gaan zoeken, die geen vrede met den dood hebbende de onverderfelijkheid zoeken te verkrijgen. Er zijn menschen die zich oprichten om dien weg te betreden, om alle dingen te onderzoeken, om in alle dingen de heerlijkheid, de eer en de onverderfelijkheid op te sporen. O! die weg is lang en vol bezwaren, moeilijkheden en teleurstellingen. Men vindt nooit alles te gelijk, of, wanneer men gevonden heeft, kan men datgene wat men heeft gevonden alleen behouden onder voorwaarde dat men steeds met zoeken voortga. Weinigen zijn er die zich niet laten ontmoedigen door de lengte en de verdrietelijkheden van den weg. De meesten, helaas! nadat zij eenige schreden gedaan hebben, vinden het gemakkelijker nu te rusten, het verder

Sluiten