Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om op te staan; gij zult aan zijne opstanding gelooven niet als aan een bewijs eener buitendien vaststaande waarheid, eene bevestiging van een buitendien volbracht werk, maar als zijnde van die waarheid en van dat werk zoo noodzakelijk een bestanddeel dat buiten haar het werk niet zou zijn volbracht en de waarheid niet geopenbaard.

Hij is krachtig bewezen te zijn de Zone Gods naar den geest der heiligmaking, uit de opstanding der dooden namelijk Jezus Christus onzen Heer. Zone Gods: deze titel omvat twee denkbeelden, het een waardoor de natuur, het ander waardoor de waardigheid van Jezus Christus wordt uitgedrukt. Het is de titel van den Messias, maar de titel waarmede zijne goddelijke natuur wordt aangeduid en die dus zijn werk verklaart. De zoon is van dezelfde natuur als de Vader, de Zone Gods van dezelfde natuur als God. Voor hem dus is er geen noodlot, geene blinde macht, die de zijne tegenhoudt, hij is machtig over de natuur; zijne opstanding verkondigt liet. Maar de Zone Gods is de Messias, de zoon des menschen, met den Geest gezalfd zonder mate; zijne macht over de natuur is dus eene zedelijke macht, eene macht die daarin bestaat dat hij het recht erkent en ondergaat, waarvan hare noodlottige overmacht liet teeken was. Hij is opgestaan zoowel omdat hij gehoorzaam is als mensch als omdat hij almachtig is als God. Hij is opgestaan door den Geest der heiligmaking.

II.

Hij is krachtig bewezen te zijn de Zone Gods naar den geest der heiligmaking, uit de opstanding der dooden. Zoo is hij geworden de tweede Adam, het hoofd der tweede, der nieuwe menschheid, der gemeente die niet sterft. De eerste mensch Adam is geworden tot eene levende ziele, de laatste Adam tot een

Sluiten