Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christelijk vernis ter nauwernood toereikend is om de inwendige hebzucht, ijdelheid en eerzucht, die haar verteren, het afzichtelijk eigenbelang dat aan haar harte knaagt te bedekken, dat geheim ligt in de verwerping en verachting van dat beginsel dat alleen sticht, dat alleen de maatschappij en den enkelen mensch kan bouwen. Kennis op zich zelve kan niet stichten, kennis maakt opgeblazen; kennis die niet van liefde uitgaat, door liefde gedragen wordt, tot liefde leidt, vormt pedanten, maar met en onder die kennis groeien en bloeien aan alle kanten de slechte hartstochten die de ziel verwoesten. De liefde, de liefde alleen sticht; en de liefde bestaat niet in weekhartigheid, ziekelijke teergevoeligheid; zij bestaat niet in honigzoete woorden noch in meewarige klaagtonen; men kan welsprekend zijn over het lijden der menschheid zonder liefde; men kan op alle wegen weldadigheid oefenen, tot in zijne uitspanningen en feesten toe, zonder liefde. Ziet: het is reeds slecht gesteld met hem die, wanneer men van de liefde spreekt, aan weldadigheid denkt, en onder goede werken, daden der liefde, niet anders verstaat dan aalmoezen of ondersteuning van inrichtingen tot onderhoud van armen. Alsof er geen andere armen waren, dan die stoffelijken onderstand genieten, alsof wij niet allen arm waren, nooddruftig aan geestelijke goederen, behoefte hebbende boven alle gaven aan de liefde zelve. Het beeld der liefde is niet de afgeleefde grijze, die ten grave neigt; het beeld der liefde is de eeuwige jeugd, de eeuwige kracht; het beeld der liefde, laat mij het beter zeggen, is de eeuwiglevende Christus, de verrezen Heiland, die den dood overwonnen heeft en niet meer sterft.

De liefde heeft haar eigen wereld, en die wereld is rijk; in die wereld is alles jeugd en kracht, bloei en heerlijkheid; die wereld kent geen dood; die wereld is de eeuwig levende gemeente van Christus, die ook door het lijden ingaat in hare heerlijkheid, eene heerlijkheid die begint, gelijk haar Hoofd en Heer, met vervolgd en verstooten te worden, maar die eindigt met eene eeuwige heerschappij, die eindigt met te zijn het koninkrijk der

Sluiten