Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich verbreiden in de wereld. Niet alleen door prediking en zending, maar door onze werken. Vooreerst door afstand te doen van de werken der duisternis. „Hebt gecnc gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze veelmeer.'1'' Bestraft ze door uwen wandel in het licht. (Eph. V : 11). Wandelt in het licht, dat is het tweede. Want „indien wij zeggen dat tv ij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zoo liegen wij en doen de waarheid niet." (1 Joh. 1 : 6). Zoo wij gemeenschap met Hem hebben, Zoo zijn ivij niet des nachts noch der duisternis: Laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn (1 Thess. V : 5, 6). Amen.

Sluiten