Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was het niet onvoorzichtig dat Jezus zijn leven stelde voor het heil der wereld; ten hoogste onvoorzichtig? Zal het baten? Zal men gelooven ? Is de wereld niet reddeloos verloren ? Maar, o goddelijke onvoorzichtigheid! wij danken er God voor in eeuwigheid. Die voorzichtigheid heeft de wereld gered.

Gij zijt van Christus, gij gemeente van Corinthe. Gij, die gisteren heidenen waart, gij die waart hoereerders en afgodendienaars, dieven en gierigaarddronkaards en lasteraars (1 Cor. VI: 10), gij zijt van Christus; gij behoort u zeiven niet meer toe; gij hebt uwen man gevonden wiens gij zijt in eeuwigheid; gij zijt gekocht, duur gekocht; een recht is op u verkregen, niet met goud en zilver maar met het kostelijk bloed van den godsmensch; en dat recht is uwe vrijheid, uwe verlossing, uw roem. Van Christus te zijn, dat is zich zelf te bezitten als niet meer slaven maar vrijen, niet meer dienstknechten der ongerechtigheid maar kinderen Gods. Van Christus te zijn, dat is in leven en in sterven niets te vreezen, in het vaderhuis te wonen en alle goederen te gebruiken. Van Christus te zijn, dat is alle dingen te bezitten. Alles is uwe in de tegenwoordige en toekomende wereld, want gij zijt van Christus.

Want wie is Christus? Wie is Christus ? Voorwaar geene idee, geene afgetrokkenheid, geene uitvinding uwer wijsheid, noch eene vrucht van den joodschen tempeldienst, u in den schoot geworpen. Zijn kruis zegt het ons wie hij is. Zijn kruis zegt ons althans dit: vooreerst dat hij de onze is, dat hij ons toebehoort, want wij hebben met hem kunnen doen naar welgevallen, wij hebben onzen haat aan hem kunnen koelen, onze woede op hem kunnen uitstorten, al onze bitterheid en wraakgierigheid aan hem kunnen botvieren. Niets heeft ons daarin verhinderd. Naar hartelust heeft de wereld zijn bloed geplengd. Daar is geen verlosser voor hem komen opdagen, geen die hem aan de klauwen des leeuws ontrukte, geen die den arm van den beul weerhield. Is hij Gods zoon, behoort hij niet ons maar Gode toe, welnu, het blijkt wel dat God hem ons gegeven heeft; uit zijnen hemel is

Sluiten