Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij is liet niet; afzonderlijke kringen of genieenten: ach, gaan zij niet bijna alle mank aan bovengemeld euvel ? Wat wij te doen hebben in dezen moeielijken tijd, in dezen tijd waarin een verleden sterft en eene toekomst geboren wordt, in dezen tijd vol doodsbeenderen en daar tusschen opschietende groene loten, het is: ons hart open te stellen voor Christus, hem toe te laten in ons binnenste; het ideaal, d. w. z. het geloot te bewaren tegen alle werkelijkheid in. En als wij het bewaren zullen wij het openbaren; en zonder liet zeiven te bespeuren bouwen wij mede aan den tempel Gods en bereiden de toekomst die aanstaande is. Want de Heer komt. „//.• lom haastelijk, zegt hij, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.'''' Mogen wij het verstaan! Amen!

Sluiten